הציבור מוזמן לשלוח תפילות ובקשות לקמעות חדשים.

 

הרשות תוציא מדי שנה שבעה קמעות חדשים, בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח.

© 2014 רשות הקמעות | design by grotesca