הציבור מוזמן לשלוח תפילות ובקשות לקמעות חדשים.

 

הרשות תוציא מדי שנה שבעה קמעות חדשים, בהתאם לצרכים שיעלו מהשטח.